Kurs

Praktisk kurs (eng) – Myk rødkittost på Stavanger Ysteri v/Patrick Anglade og Lise Brunborg  (maks 12 deltagere)

Mandag kl. 09.00-14.00

Grossister og kunder etterspør myke rødkittoster i det norske markedet. Bli med på et praktisk kurs i ysting av myke rødkittoster ledet av den franske ysteteknologen Patrick Anglade. I løpet av ystingen vil ulike oppskrifter og utstyr diskuteres. Etter ystingen får vi en innføring i modning av rødkittoster og besøker modningslageret for rødkittoster hos Stavanger Ysteri.

Teorikurs (eng) – Kulturer (syrekulturer og modningskulturer) v/Insa Petersen

Del 1 mandag kl. 12.30-15.30 og del 2 onsdag kl. 13.00-15.00

For å yste ost trenger du bare 4 ingredienser; melk, kultur, løpe og salt. Men for å yste en perfekt ost er det viktig å mestre starterkulturen. I løpet av dette kurset vil vi dykke ned i kulturenes verden: deres ulikheter, hva de gjør, hvilke vi skal velge til vårt produkt og enda viktigere; hvordan vi kan påvirke det de gjør. Kurset vil omhandle både myke og halvfaste oster og hvordan du kan optimalisere kulturen du bruker ved ulike metoder.

Teorikurs – Prøvetaking og mattryggleik v/Ragnhild Nordbø

Del 1 mandag kl. 12.30-15.30 og del 2 onsdag kl. 13.00-15.00

For å bekrefte at kvalitetssystemet vårt fungerer, kan prøvetaking vera eit nyttig verktøy. Mattilsynet har også meiningar om kva vi bør ta prøver av. I kurset tek vi for oss kva som er viktig å tenke på når du set opp prøvetakingsplan, både for å sjå at du har kontroll på mattryggleiken, og kunne vise dette overfor Mattilsynet. Kurset går over 3 timar på måndagen og 2 timar på onsdagen. Du bør ha gått HACCP-kurs frå før, og du bør ha jobba med prøvetakingsplan nyleg, slik at du har tenkt over kva du treng svar på.

Teorikurs (eng) – Modnet kremost m/Patrick Anglade

Tirsdag kl. 08.30-12.40

Flere norske gardsysteri yster modnet kremost. Men det er ikke alltid like enkelt å forstå hvilke faktorer som påvirker resultatene. Dette er et teorikurs basert på eksempeloster, og du må derfor ha litt erfaring for å få utbytte av dette kurset. Ta gjerne med egne oster, vellykka og/eller mislykka så bruker vi disse for å forstå hvordan vi kan bli bedre på denne ostetypen.

Workshop: Hvordan nå mitt marked? v/Camilla Ødegård

Tirsdag kl. 14.00-17.00 og onsdag kl. 13.00-16.00 (to like kurs)

Målgruppe: Vekstfase bedrifter og ysterier i tidlig fase, som har et ønske om å lære mer om kommersialisering, øke volum og lønnsomhet i bedriften. 

Vi skal snakke om dine ideer, tanker om produktutvikling, vekst og kommersialisering. Ideer inkluderer mange veivalg, og det krever en stø og målrettet kurs for å lykkes. Vi inviterer til en workshop, der osteprodusenter møtes. Her kan dine ideer pitches, testes og du kan få feedback på dine egne ideer, enten det gjelder produkt, design, emballasje, distribusjon eller marked. Målet er at du skal gå fra workshopen noen bekjentskaper rikere og noen veivalg klokere.

 

Kurs fylles opp raskt så det er lurt å booke plass så snart som mulig.

Påmeldingsfrist: 31. januar 2024
Endringsfrist 7. februar 2024

Meld deg på